June 20, 2024
Mohawk Industries publiceert resultaten 1e kwartaal
Mohawk Industries publiceert resultaten 1e kwartaal/EIN News/ — CALHOUN, Ga., April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Mohawk Industries, Inc. (NYSE:...

/EIN News/ — CALHOUN, Ga., April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst van $ 80 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (EPS) van $ 1,26 aan voor het eerste kwartaal van 2023. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 112 miljoen, en de aangepaste winst per aandeel $ 1,75, na aftrek van herstructurerings-, overname- en andere kosten. De nettoverkoop voor het eerste kwartaal van 2023 bedroeg $ 2,8 miljard, wat zoals aangekondigd een daling van 6,9% betekende en 5,9% op basis van constante wisselkoersen en dagen. Voor het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de nettoverkoop $ 3,0 miljard, de nettowinst $ 245 miljoen en de winst per aandeel $ 3,78. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 246 miljoen, en de aangepaste winst per aandeel $ 3,78, na aftrek van herstructurerings-, overname- en andere kosten.

Over de prestaties van Mohawk Industries in het eerste kwartaal verklaarde Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO het volgende: “Al onze bedrijven stemmen hun strategieën af op een meer uitdagend marktklimaat. We monitoren onze kosten en investeren ondertussen in groei op zowel korte als lange termijn. Onze winstverwachtingen werden overtroffen dankzij de hogere prijsstelling en een sterkere productmix, waardoor Flooring Rest of the World het beter deed dan andere segmenten. Het commerciële kanaal deed het nog steeds beter dan het residentiële kanaal, gezien het uitstel van projecten in woningrenovatie en de invloed van de hogere hypotheekrente op de nieuwbouw. Onze balans blijft gezond, we genereerden een vrije kasstroom van $ 129 miljoen in dit kwartaal.”

We hebben strategische investeringen gedaan in de innovatie van nieuwe producten, verbeterde merchandising en beurzen voor klanten om zo de verkoop op te krikken. We zetten de kostenverlaging in de hele onderneming voort door een verhoging van de productiviteit, de stroomlijning van onze processen en het onder controle houden van de administratieve kosten. Onze klanten bleven terughoudend ten aanzien van hun voorraadverplichtingen, terwijl onze activiteiten een lagere dekking hadden, waardoor de niet-geabsorbeerde overheadkosten toenamen. De herstructureringsmaatregelen van Flooring North America en Flooring Rest of the World verlopen volgens plan en zouden de resultaten van onze activiteiten moeten verbeteren.

Onze kapitaalinvesteringen blijven beperkt tot investeringen die significante omzet-, marge- en procesverbeteringen opleveren. Onze beperkte productcategorieën met het grootste groeipotentieel bij economische opleving, waaronder LVT, premium laminaat, kwartswerkbladen, porseleinplaten en isolatieproducten, worden uitgebreid. We hebben twee keramische overnames afgerond in Brazilië en Mexico die in 2022 een gecombineerde omzet realiseerden van ongeveer $ 425 miljoen, waardoor ons bestaande marktaandeel nagenoeg is verdubbeld. We zijn bezig met het uitwerken van strategieën om de omzet te verhogen en zijn begonnen met het consolideren van de bedrijfsonderdelen om de kosten te drukken, de efficiëntie te verhogen en de productie te optimaliseren. Ook blijven we de kleine Europese en Amerikaanse bolt-on overnames verbeteren die vorig jaar werden afgerond.

De inflatie van de prijzen voor aardgas en elektriciteit bleef een tegenvaller in het eerste kwartaal, alhoewel onze toekomstige resultaten hier voordeel uit zullen halen gezien de lagere energiekosten in onze P&L. Onze duurzaamheidsstrategie omvat investeringen in de opwekking van groene energie, die zowel onze kosten als onze ecologische voetafdruk beperken. Onze twee biomassa-installaties verlaagden onze kosten en verbeterden onze kwartaalresultaten. Ook hebben we op verschillende momenten een deel van onze Europese energie ingekocht om de kostenvolatiliteit te reduceren naar de toekomst toe. Italiaanse energiesubsidies werden recentelijk op een verlaagd niveau verlengd tot het tweede kwartaal van 2023.

Over het eerste kwartaal rapporteerde het segment Global Ceramic zoals aangekondigd een daling van 0,5% in de nettoverkoop, of een daling van 1,2% op basis van constante wisselkoersen en dagen. De operationele marge van het segment bedroeg zoals aangekondigd 6,0% of 6,3% op aangepaste basis, dankzij gunstige prijsstellingen, de productmix en productiviteitswinsten, die werden afgezwakt door inflatie, lagere verkoopvolumes en tijdelijke stilleggingen. Onze productlanceringen van 2023 met nieuwe afmetingen, unieke visuals en gepolijste afwerkingen zijn bevorderlijk voor onze productmix. We reduceren de productie in lijn met de vraag en de concurrentie op de markt. De VS doet het beter dan onze andere keramische markten door hogere verkoopcijfers in de commerciële sector. Onze meer stabiele binnenlandse productie in de VS komt de verkoop ten goede, vooral voor wat betreft onze premium collecties die alternatieven bieden voor Europese producten. Om ons volume kwartswerkbladen uit te breiden, richten we ons op nationale klanten, aannemers en verdelers van keukens en badkamers. In onze Europese keramiekactiviteiten hanteren we hogere gemiddelde verkoopprijzen dan we hadden verwacht, hoewel onze volumes afnamen gezien de vertragingen in woningrenovatie. Onze andere keramische markten zagen ook een achteruitgang door lagere bestedingen in de woningbouw en significante inkrimpingen van de voorraden van klanten, hoewel onze verkooptrends in deze regio’s seizoensgebonden zijn en toenamen gedurende het kwartaal.

De nettoverkoop van ons segment Flooring Rest of the World daalde in het eerste kwartaal met 9,7% zoals aangekondigd of 5,5% op basis van constante wisselkoersen en dagen. De operationele marge van het segment bedroeg zoals aangekondigd 9,5% of 12,6% op aangepaste basis, ten gevolge van gunstige prijsstellingen en de productmix, wat werd afgezwakt door inflatie, lagere verkoopvolumes en tijdelijke stilleggingen. Onze Europese activiteiten ondervonden nadeel door het effect van de hogere energieprijzen en de inflatie op het budget van de consument. Ten opzichte van het vorige kwartaal wist het segment de verkoop te verbeteren dankzij promoties om de verkoop op te krikken, minder stilleggingen, lagere kosten en meer productopties voor het beperkte budget van de consument. Aangezien de inputkosten dalen, verwachten we dat de concurrentiestrijd zal toenemen. Zowel de volumes voor laminaat als LVT daalden in dit kwartaal, waardoor we onze kosten en productieniveaus moeten beperken. We zijn gestart met de overgang van flexibel naar hard LVT voor de woningbouw en zijn de herstructurering van de activiteiten aan het voorbereiden. Het volume plaatvinyl is toegenomen naarmate de consument alternatieven koos om de kosten van verbouwingen te verlagen. Met onze nieuwe Oost-Europese overname van plaatvinyl kon het productaanbod worden verbeterd en de productie en efficiëntie van de faciliteit worden opgevoerd. Onze activiteiten inzake panelen werden afgeremd door de markt en de afname van de voorraden in het kanaal. Onze marges vielen hoger uit dan verwacht door sterkere prijsstellingen, lagere inputkosten en de baten van onze energieproductie uit biomassa. We boeken vooruitgang bij de totstandbrenging van de geplande synergiën in onze overnames van Franse panelen en Duitse mezzaninevloeren. De categorie isolatie presteerde het best in dit segment, gezien energie-efficiëntie meer prioriteit heeft gekregen en onze polyurethaanproducten de beste hittebestendige eigenschappen bieden. We hebben onze overname van isolatiemateriaal in Ierland en het Verenigd Koninkrijk geïntegreerd, waardoor onze nieuwe faciliteit de productie eerder dan gepland kon opstarten. In Australië en Nieuw-Zeeland werden onze resultaten aangetast door hogere rentes en lagere volumes. We zijn begonnen met selectieve promoties om de verkoop te stimuleren en hebben de prijzen verhoogd om te compenseren voor de kosteninflatie.

In het eerste kwartaal daalde de omzet van ons segment Flooring Noord-Amerika met 11,1%. Het segment kende zoals aangekondigd een negatieve brutowinstmarge van 0,2% of een positieve marge van 0,5% op aangepaste basis, ten gevolge van gunstige prijsstelling, de productmix en een toegenomen productiviteit, die werden afgezwakt door inflatie, lagere volumes, tijdelijke stilleggingen en toenemende investeringen in marketing. Het segment heeft te lijden gehad onder de inflatie, hogere rentes en meer restrictieve kredietverstrekking, waardoor de huizenmarkt en onze sector werden aangetast. Bijgevolg beheren onze klanten hun voorraden nauwgezetter en stemmen wij de productie af op de vraag. In het tweede kwartaal zouden onze marges moeten stijgen naarmate onze inkoopkosten dalen en de bezettingsgraad van onze faciliteiten toeneemt. De doorgevoerde herstructureringen liggen op schema om onze kosten in de categorieën woningbouw en commerciële zachte oppervlakken te drukken. De commerciële verkoop bleef op peil met nieuwbouw- en renovatieprojecten binnen de meeste kanalen. De overname van accessoires voor commerciële vloerbedekking die vorig jaar werd afgerond, is een aanvulling op ons productaanbod wat onze activiteiten ten goede komt. De verkoop van zachte vloerbedekkingen voor residentieel gebruik daalde sterker dan onze andere categorieën. Het segment meergezinswoningen blijft de sterkste categorie in de woningbouw, waardoor we dit kanaal verder zullen uitbouwen. De Amerikaanse LVT-markt wordt steeds competitiever gezien de vertragingen in de sector en gedaalde zeevrachtkosten. De invoer uit Azië is stilgelegd aangezien de VS in het kader van de wet ter bestrijding van dwangarbeid bewijzen eist inzake de naleving door de toeleveringsketen. Onze LVT-faciliteit aan de westkust loopt op volle toeren en de productie zal in de loop van het jaar toenemen. De verkoop van plaatvinyl overtrof de verwachtingen gezien de consument opteerde voor meer budgetvriendelijke opties. De verkoop van laminaat in de detailhandel nam dit kwartaal toe door de toegenomen acceptatie als zijnde een waterdicht alternatief, hoewel de volumes in andere kanalen terugliepen.

Onze sector opereert in een totaal ander klimaat ten opzichte van een jaar geleden. Over de hele wereld hebben centrale banken de rentevoeten verhoogd om hun economieën af te remmen en zo de effecten van de inflatie in te perken. Dit is van invloed op het volume van onze sector, gezien de verkoop van nieuwe woningen en renovaties worden uitgesteld. De commerciële sector blijft het beter doen dan de woningbouw, hoewel hogere rentetarieven en strengere kredietvoorwaarden van invloed kunnen zijn op de investeringen van bedrijven in de loop van het jaar. We willen de verkoop en distributie optimaliseren door ons te richten op beter presterende kanalen, een gedifferentieerde productmix en meer aandacht voor service en toegevoegde waarde. We beheren onze uitgaven en kostenstructuren proactief om de resultaten te verbeteren. Verwacht wordt dat het volume en de prijzen in al onze markten onder druk zullen blijven staan. Er wordt een seizoensmatige toename van de vraag verwacht in combinatie met lagere energie- en materiaalkosten, wat onze toekomstige resultaten ten goede zal komen. Op grond van deze factoren wordt verwacht dat onze aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal tussen $ 2,56 en $ 2,66 zal schommelen, na aftrek van herstructurerings-, overname- en andere kosten.

Deze recessie in de sector is uniek: de werkgelegenheid blijft hoog, bedrijven blijven investeren en huizen behouden hun waarde. Op korte termijn blijven we voorzichtig, terwijl we blijven investeren in groei op lange termijn door middel van productinnovatie, capaciteitsuitbreidingen en overnames. Onze sterke balans stelt ons in staat om de huidige recessie het hoofd te bieden terwijl we ons voorbereiden op een toekomstige opleving van de sector. Op termijn hebben al onze regio’s behoefte aan de modernisering van verouderde huizen en de bouw van nieuwe woningen om te voldoen aan de marktvraag. Door onze sterke aanwezigheid in alle regio’s, markten en productgroepen verwachten we grotere opportuniteiten wanneer het herstel van de huizenmarkt en de economie wordt ingezet.

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. In de afgelopen tien jaar transformeerde Mohawk zijn bedrijf van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot ‘s werelds grootste onderneming op het gebied van vloerbedekking, met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Een aantal verklaringen in de voorafgaande paragrafen, met name die over toekomstige resultaten, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en dergelijke en die met de woorden “zou kunnen”, “zou moeten”, “gelooft”, “anticipeert”, “verwacht” en “schat” of soortgelijke bewoordingen vormen de ‘toekomstgerichte verklaringen’. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde ‘veilige haven’ voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico’s en onzekerheden met zich meebrengen. Door de volgende zwaarwegende factoren kunnen de toekomstige resultaten afwijken: wijzigingen in economische of sectorale omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie in vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; de timing en het investeringsniveau in kapitaaluitgaven; de timing en doorvoering van prijsverhogingen voor de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; het rationaliseren van de activiteiten; belastingen en belastinghervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; de risico’s en onzekerheden met betrekking tot de COVID-19-pandemie; regelgevende en politieke veranderingen in de rechtsgebieden waarin het Bedrijf actief is; en andere risico’s, zoals opgenomen in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Telefonische vergadering op vrijdag 28 april 2023 om 11.00 uur Eastern Time

Ga naar http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2023-earnings-call om deel te nemen aan het online conferentiegesprek. Om telefonisch deel te nemen aan het conferentiegesprek dient u zich vooraf te registreren op https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6 teneinde een uniek persoonlijk identificatienummer te ontvangen of op de dag van het gesprek het nummer 1-833-630-1962 voor U.S./Canada en 1-412-317-1843 voor internationaal/lokaal te vormen voor ondersteuning. De conferentie is beschikbaar tot 26 mei 2023 via 1-877-344-7529 voor gesprekken in de VS/Canada en 1-412-317-0088 voor internationale/lokale gesprekken met de toegangscode #6741654.

Contact:   James Brunk, Chief Financial Officer
    (706) 624-2239

                

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
    Three Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data)   April 1, 2023     April 2, 2022
         
Net sales   $ 2,806,223     3,015,663
Cost of sales     2,162,781     2,213,535
Gross profit     643,442     802,128
Selling, general and administrative expenses     517,652     481,327
Operating income     125,790     320,801
Interest expense     17,137     11,481
Other expense (income), net     (566 )   2,438
Earnings before income taxes     109,219     306,882
Income tax expense     28,943     61,448
Net earnings including noncontrolling interests     80,276     245,434
Net earnings attributable to noncontrolling interests     38     105
Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc.   $ 80,238     245,329
         
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.   $ 1.26     3.79
Weighted-average common shares outstanding – basic     63,582     64,686
         
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.   $ 1.26     3.78
Weighted-average common shares outstanding – diluted     63,846     64,970
Other Financial Information        
    Three Months Ended
(Amounts in thousands)   April 1, 2023   April 2, 2022  
Net cash provided by operating activities   $ 257,276   54,954  
Less: Capital expenditures     128,493   129,470  
Free cash flow   $ 128,783   (74,516 )
         
Depreciation and amortization   $ 169,909   141,415  
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
(Amounts in thousands) April 1, 2023   April 2, 2022
ASSETS      
Current assets:      
Cash and cash equivalents $ 572,858   230,559
Short-term investments   150,000   310,000
Receivables, net   2,052,362   2,044,698
Inventories   2,729,876   2,513,244
Prepaid expenses and other current assets   556,043   466,238
Total current assets   6,061,139   5,564,739
Property, plant and equipment, net   4,945,952   4,552,612
Right of use operating lease assets   396,064   384,740
Goodwill   2,022,457   2,579,385
Intangible assets, net   893,064   883,527
Deferred income taxes and other non-current assets   444,781   421,716
Total assets $ 14,763,457   14,386,719
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY      
Current liabilities:      
Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,056,473   1,546,463
Accounts payable and accrued expenses   2,155,412   2,220,347
Current operating lease liabilities   106,488   104,823
Total current liabilities   3,318,373   3,871,633
Long-term debt, less current portion   2,265,138   1,088,401
Non-current operating lease liabilities   304,123   293,239
Deferred income taxes and other long-term liabilities   770,117   845,843
Total liabilities   6,657,751   6,099,116
Total stockholders’ equity   8,105,706   8,287,603
Total liabilities and stockholders’ equity $ 14,763,457   14,386,719
Segment Information        
    As of or for the Three Months Ended
(Amounts in thousands)   April 1, 2023     April 2, 2022  
         
Net sales:        
Global Ceramic   $ 1,059,334     1,064,757  
Flooring NA     953,417     1,071,910  
Flooring ROW     793,472     878,996  
Consolidated net sales   $ 2,806,223     3,015,663  
         
Operating income (loss):        
Global Ceramic   $ 63,317     100,338  
Flooring NA     (2,013 )   95,324  
Flooring ROW     75,245     134,650  
Corporate and intersegment eliminations     (10,759 )   (9,511 )
Consolidated operating income   $ 125,790     320,801  
         
Assets:        
Global Ceramic   $ 5,499,366     5,240,214  
Flooring NA     4,265,140     4,220,757  
Flooring ROW     4,314,799     4,413,013  
Corporate and intersegment eliminations     684,152     512,735  
Consolidated assets   $ 14,763,457     14,386,719  

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

    Three Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data)   April 1, 2023     April 2, 2022  
Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc.   $ 80,238     245,329  
Adjusting items:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     32,123     1,918  
Inventory step-up from purchase accounting     3,305      
Release of indemnification asset         7,263  
Income taxes – reversal of uncertain tax position         (7,263 )
Income tax effect of adjusting items     (3,723 )   (1,684 )
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc.   $ 111,943     245,563  
         
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.   $ 1.75     3.78  
Weighted-average common shares outstanding – diluted     63,846     64,970  
Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments  
(Amounts in thousands) April 1, 2023
Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,056,473
Long-term debt, less current portion   2,265,138
Total debt   3,321,611
Less: Cash and cash equivalents   572,858
Net debt   2,748,753
Less: Short-term investments   150,000
Net debt less short-term investments $ 2,598,753
Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA            
                  Trailing Twelve  
  Three Months Ended   Months Ended  
(Amounts in thousands) July 2,
2022
    October 1,
2022
    December 31,
2022
    April 1,
2023
    April 1,
2023
 
Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 280,510     (533,713 )   33,552     80,276     (139,375 )
Interest expense   12,059     13,797     14,601     17,137     57,594  
Income tax expense   78,176     15,569     2,917     28,943     125,605  
Net earnings attributable to noncontrolling interests   (79 )   (256 )   (96 )   (38 )   (469 )
Depreciation and amortization(1)   141,569     153,466     159,014     169,909     623,958  
EBITDA   512,235     (351,137 )   209,988     296,227     667,313  
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs   1,801     21,375     33,786     9,104     66,066  
Inventory step-up from purchase accounting   143     1,401     1,218     3,305     6,067  
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles       695,771             695,771  
Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds       45,000     9,231         54,231  
Adjusted EBITDA $ 514,179     412,410     254,223     308,636     1,489,448  
                   
Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA                 1.7  

(1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022 in addition to $23,019 for Q1 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales
    Three Months Ended
(Amounts in thousands)   April 1, 2023     April 2, 2022
Mohawk Consolidated
Net sales   $ 2,806,223     3,015,663
Adjustment for constant shipping days     (948 )  
Adjustment for constant exchange rates     30,960    
Adjusted net sales   $ 2,836,235     3,015,663
Global Ceramic
Net sales   $ 1,059,334     1,064,757
Adjustment for constant shipping days     (948 )  
Adjustment for constant exchange rates     (6,187 )  
Adjusted net sales   $ 1,052,199     1,064,757
Flooring ROW        
Net sales   $ 793,472   878,996
Adjustment for constant exchange rates     37,147  
Adjusted net sales   $ 830,619   878,996
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
    Three Months Ended
(Amounts in thousands)   April 1, 2023     April 2, 2022  
Gross Profit   $ 643,442     802,128  
Adjustments to gross profit:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     29,056     938  
Inventory step-up from purchase accounting     3,305      
Adjusted gross profit   $ 675,803     803,066  
         
Adjusted gross profit as a percent of net sales     24.1 %   26.6 %
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses
    Three Months Ended
(Amounts in thousands)   April 1, 2023     April 2, 2022  
Selling, general and administrative expenses   $ 517,652     481,327  
Adjustments to selling, general and administrative expenses:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     (4,058 )   (980 )
Adjusted selling, general and administrative expenses   $ 513,594     480,347  
         
Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales     18.3 %   15.9 %
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income
    Three Months Ended
(Amounts in thousands)   April 1, 2023     April 2, 2022  
Mohawk Consolidated        
Operating income   $ 125,790     320,801  
Adjustments to operating income:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     33,114     1,918  
Inventory step-up from purchase accounting     3,305      
Adjusted operating income   $ 162,209     322,719  
         
Adjusted operating income as a percent of net sales     5.8 %   10.7 %
Global Ceramic        
Operating income   $ 63,317     100,338  
Adjustments to segment operating income:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     637      
Inventory step-up from purchase accounting     2,941      
Adjusted segment operating income   $ 66,895     100,338  
         
Adjusted segment operating income as a percent of net sales     6.3 %   9.4 %
Flooring NA        
Operating (loss) income   $ (2,013 )   95,324  
Adjustments to segment operating (loss) income:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     6,990     105  
Adjusted segment operating income   $ 4,977     95,429  
         
Adjusted segment operating income as a percent of net sales     0.5 %   8.9 %
Flooring ROW        
Operating income   $ 75,245     134,650  
Adjustments to segment operating income:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     24,497     1,813  
Inventory step-up from purchase accounting     364      
Adjusted segment operating income   $ 100,106     136,463  
         
Adjusted segment operating income as a percent of net sales     12.6 %   15.5 %
Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes
    Three Months Ended
(Amounts in thousands)   April 1, 2023     April 2, 2022  
Earnings before income taxes   $ 109,219     306,882  
Net earnings attributable to noncontrolling interests     (38 )   (105 )
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:        
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     32,123     1,918  
Inventory step-up from purchase accounting     3,305      
Release of indemnification asset         7,263  
Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes   $ 144,609     315,958  
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
    Three Months Ended
(Amounts in thousands)   April 1, 2023     April 2, 2022  
Income tax expense   $ 28,943     61,448  
Income taxes – reversal of uncertain tax position         7,263  
Income tax effect of adjusting items     3,723     1,684  
Adjusted income tax expense   $ 32,666     70,395  
         
Adjusted income tax rate     22.6 %   22.3 %

Het Bedrijf vult zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist door de Securities and Exchange Commission geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie van de niet-GAAP financiële maatstaven van het Bedrijf ten opzichte van de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf is van oordeel dat deze niet-GAAP-maatstaven, indien afgestemd op de corresponderende US GAAP-maatstaf, als volgt in het voordeel van onze investeerders zijn: Niet-GAAP-maatstaven in het voordeel van investeerders: niet-GAAP-omzetcijfers die bijdragen aan het identificeren van groeitrends en aan omzetvergelijkingen met voorgaande en toekomstige perioden, en niet-GAAP-winstcijfers die bijdragen aan het identificeren van groeitrends op lange termijn en aan omzetvergelijkingen met voorgaande en toekomstige perioden.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-omzetcijfers omdat deze per periode aanzienlijk kunnen verschillen en onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Niet opgenomen in de door GAAP gedefinieerde omzetindicatoren zijn: transacties in vreemde valuta en wisselkoersen.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. Niet opgenomen in de niet-GAAP-maatstaven van het Bedrijf zijn: herstructurerings-, overname- en integratiekosten en andere kosten, juridische regelingen, reserves en vergoedingen, na aftrek van verzekeringsopbrengsten, bijzondere waardeverminderingen van de goodwill en immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, boekhoudkundige verantwoording van de aankoop van voorraden, inclusief de opwaardering van voorraden op basis van de inkoopmethode, de opheffing van vrijwaringsactiva en de herwaardering van onzekere fiscale posities.


Primary LogoArticle originally published on www.einpresswire.com as Mohawk Industries publiceert resultaten 1e kwartaal

originally published at HUMAN RIGHTS - USA DAILY NEWS 24